виг

 

 

 

 

Австриската осигурителна групација Vienna Insurance Group издаде обврзници во вредност од 400 милиони евра.Освен инстуционалните инвеститори како купци може да се јават и мали инвеститори кои би купувале преку брокери, стои во соопштението.

Рокот на доспевање е 31 година, а прва опција на отповикување е 11 години.Годишната купонска камата е 3,75%, која е предвидена за првите 11 години, апосле тоа ќе се применува променлива каматна стапка.

Vienna Insurance Group е сопственик на Македонските осигурителни компаниии Winner и Осигурување Македонија.