КОН ВРВОТ
By

        Австриската осигурителна групација Vienna Insurance Group издаде обврзници во вредност од 400 милиони евра.Освен...